ekosavjetnik.hr

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša skup je aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanja i/ili otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete.
Pod pojmom “okoliš” smatra se cjelokupno prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica, uključivo i čovjeka, koje im omogućuje postojanje i razvoj. Uključuje zrak, vode, tlo, zemljinu kamenu koru, energiju te materijalna dobra i kulturnu baštinu kao dio okruženja koje je stvorio čovjek. Obuhvaća sve u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja.

USLUGE:

1. Gospodarenje otpadom

  • Izrada Elaborata gospodarenja otpadom
  • Izrada Kataloga otpada
  • Izrada i osposobljavanje zaposlenika za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO)
  • Osposobljavanje zaposlenika za ispunjavanje Pratećih listova za otpad
  • Osposobljavanje zaposlenika za vođenje Registra onečiščavaća okoliša (ROO)
  • Izrada Planova gospodarenja otpadom

2. Emisije iz stacionarnih izvora (kotlovnice)

  • Mjerenje emisija
  • Izračun i prijava emisija u ROO

3. Emisije u vode

  • Izračun i prijava emisija u vode
Kamagra Jelly Nz ,Kamagra Gel Nz ,Kamagra Auckland kamagra jelly Levitra Nz,Buy Levitra Nz,Levitra Online Nz levitra nz Kamagra Onde Comprar,Onde Comprar Kamagra No Brasil,Kamagra Gel Onde Comprar comprar kamagra Kamagra Onde Comprar,Onde Comprar Kamagra No Brasil,Kamagra Gel Onde Comprar Kamagra comprar CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique kamagra gel,kamagra opiniones,kamagra 100mg oral jelly,Kamagra Oral Jelly kamagra gel